Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on MobiRO

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 M O N E Y M A K E R 3,170 Whitesmith 99 70 None
2 T i n d e r a 3,080 Whitesmith 99 70 None
3 Unknowns 2,210 Whitesmith 99 70 None
4 MhieMyLoves 1,220 Whitesmith 98 70 None
5 VendMode 1,190 Whitesmith 99 70 None
6 Howard Alt Eisen 890 Blacksmith 99 50 None
7 Merchant Astra 820 Whitesmith 99 70 None
8 Sumimasen 730 Whitesmith 99 70 Legit Zeny Seller
9 Tenacity 690 Whitesmith 99 70 Syndicates
10 mape 610 Whitesmith 99 70 None
11 SakuSakat 500 Whitesmith 99 70 None
12 MikeRoss 480 Whitesmith 99 70 MaLaYa
13 Kamui 410 Whitesmith 99 70 Temporary
14 Shinoa Hiiragi 390 Whitesmith 99 70 None
15 dongibap 380 Whitesmith 99 70 PISH4NG
16 tukangLas 380 Blacksmith 82 50 None
17 Lootsy Guevara 330 Whitesmith 99 69 None
18 Damia 320 Whitesmith 99 70 None
19 Oppa 310 Whitesmith 99 70 None
20 BS ayti 300 Whitesmith 99 70 None
Next WoE Starts in:
Arunafeltz (Horn) Wednesday 01:00:00
Arunafeltz (Mardol) Thursday 20:00:00
Valkyrie (Kriemhild) Staturday 15:00:00